Imitatiesegregatie

Gekwetste mensen zijn de grootste vijand van vrijheid. Want waar mensen gekwetst zijn duurt het nooit lang voor de politiek correcten zich opwerpen, en als dat gebeurt worden er altijd, onvermijdelijk zaken verboden. Men zegt wel dat imitatie de grootste vorm van vleierij is, maar daarbij wordt wel een steeds duidelijkere rassenscheiding gehanteerd. Is het eigenlijk niet veel racistischer als zwarten alleen zwarten mogen nadoen, blanken alleen blanken en Aziaten alleen Aziaten? En voor de arme Inuït blijft er wel heel weinig te imiteren over. Dat Nederland niet meedeed aan de bijna wereldwijde verontwaardiging over ‘blackface’ was iets om trots op te zijn, en dat daar steeds meer aan gemorreld wordt is een stap terug. Echte gelijkheid komt pas als we geen verschil meer zien op basis van ras, huidskleur of afkomst – en dat kan niet zolang die factoren nog wel aangeroepen worden als we ons een beetje ongemakkelijk beginnen te voelen. Zolang we de historische significantie van racistische onderdrukking erkennen, zouden we ook af en toe een grap ten koste van elkaar moeten kunnen maken.

Emoties overheersen aan beide kanten van de Zwarte Pieten-discussie, en dat is jammer, want de hardste schreeuwers zijn niet degenen die een discussie verder brengen. Daardoor blijft het vaak steken op een nogal bedenkelijk niveau (“Zwarte Piet is racistisch” versus “Als het je niet bevalt, rot je maar op”). In een paar jaar tijd is de discussie enorm verhard, en er ligt daarbij veel nadruk op de stugheid van de voorstanders van Zwarte Piet, die niet bereid zijn hun traditie aan te passen ondanks de soms emotionele oproepen van mensen die zich gekwetst voelen door een aspect van die traditie dat op het oog eenvoudig te wijzigen is. Hoe is die stugheid te verklaren?

Het heeft veel te maken met de wijze waarop de tegenstanders van Zwarte Piet hun ongenoegen de laatste jaren kenbaar maken. Natuurlijk voelen velen zich beledigd wanneer ze als racist worden weggezet, zeker als daar niet meer voor nodig is dan het in ere houden van een gekoesterd nationaal feest waar velen al van kinds af aan veel plezier aan beleven. Vervolgens zijn er de mensen zoals Quincy Gario die in dat kinderfeest een goed moment zien om de politieke slogan “Zwarte Piet is racisme” uit te dragen, en dit jaar is er zelfs een actiegroep “Kick out Zwarte Piet” die heeft gedreigd de landelijke intocht van Sinterklaas te verstoren. Natuurlijk leidt dat tot onbegrip, weerstand en irritatie.

Het leidde in dit geval ook tot het absurde plan van de PVV om bij wet vast te leggen hoe Zwarte Piet eruit zou moeten zien. Want dat is natuurlijk een prima kans om een legertje politici en ambtenaren bezig te houden met het nauwgezet bepalen van de uiterlijke kenmerken van Zwarte Piet (de kleurstelling van zijn pak, de krulgradatie van zijn haar, de tint van de schmink). Gelukkig vond dit onzalige plan totaal geen weerklank, maar dat er al een politicus is die het verzint is typerend voor een land dat beheerst wordt door overregulatie en incidentenpolitiek.

De minderheid heeft niet per definitie ongelijk, maar moeten we altijd toestaan dat een handvol mensen de eigen gevoeligheden oplegt aan het hele land? Ontegenzeggelijk voelen Nederlanders zich vaak gedupeerd door het politiek-correcte cultuurrelativisme (de bekende “weg met ons”-mentaliteit). De meest vreemde en soms zelfs stuitende tradities en gebruiken moeten we ons laten welgevallen, op straffe van alweer dat gevreesde stempel “Racist!”, maar nu dienen onze eigen tradities te worden gescrutineerd totdat geen eenzame enkeling zich nog voor het hoofd gestoten kan voelen.

Over het algemeen zijn we een mak volkje (ook de geopperde Albert Heijn-boycot zal waarschijnlijk niet van de grond komen, want een standpunt innemen is leuk, maar omfietsen voor de boodschappen is voor velen een opoffering te veel), dus eigenlijk is het wel heel prettig om eens te zien dat zovelen zich verbonden voelen over een bepaald onderwerp, ook al is het dan iets relatief onbenulligs als het uiterlijk van Zwarte Piet. Hoe vaak komt het voor dat meer dan 80% van de bevolking het ergens over eens is? Het is natuurlijk erg bijzonder dat een maatschappelijk debat zo verhit kan raken terwijl er zo’n overweldigende meerderheid is, maar wie de racismekaart speelt heeft nu eenmaal een ongekend sterke troef in handen.

Verandering lijkt dan ook steeds meer onvermijdelijk en misschien is er wel iets voor te zeggen om het uiterlijk van Zwarte Piet aan te passen, maar dan niet onder druk van oproerkraaiers en rechtbanken. Geef het een kans om dit op natuurlijke wijze te laten verlopen, dan zullen velen er geen moeite meer mee hebben. Het is storend dat, vooruitlopend op de discussie, op stel en sprong al besloten is de geliefde Sinterklaasliederen aan te passen en verwijzingen naar Zwarte Piet alvast te schrappen. Het is voor de politiek correcten schijnbaar al geen optie meer om terug te gaan naar een Piet met roetstrepen op het gezicht, zodat in ieder geval de benaming Zwarte Piet gewoon bewaard kan blijven. Op die manier blijft de traditie grotendeels in stand, hoeven de liedteksten niet te worden aangepast en zijn er ook geen gekunstelde oplossingen nodig als Zilverpieten of Regenboogpieten.

En trouwens: als we dan toch bezig zijn, haal dan ook meteen dat kruis van die mijter af, want een katholieke kindervriend, dat is toch ook niet meer van deze tijd?

About Peter Reedijk

Metalhead - aspiring author. I blog about my philosophies regarding man's social evolution and how we can take charge of our own existence.

Posted on October 13, 2014, in Vrijheid, Vrede, Voorspoed and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: