Zoek het maar uit met je kinderen

Halloween is in Nederland een vrij recent opgekomen, maar sterk groeiend fenomeen en we zijn af en toe nog zoekende naar de juiste manieren om met de viering van de gemoderniseerde Allerheiligenavond om te gaan. In Zoetermeer was dit jaar in het Stadshart een Halloween parade, en die werd breeduit aangekondigd in de regio met talloze posters van een “horrorclown”. Bezwaren van ouders die met angstige kinderen zaten werden weggewuifd door de organiserende winkeliersvereniging. “De parade is niet voor kinderen bedoeld, maar voor volwassenen”, aldus de voorzitter van de winkeliersvereniging.

halloween zoetermeerOverigens werd het evenement op de website wel aangekondigd als een familie-uitje. Daarnaast zijn er wel meer dingen te verzinnen voor volwassenen waarvan we met z’n allen besluiten om die dan niet in de openbare ruimte op te hangen. Maar, de wankele argumentatie van de winkeliersvereniging daargelaten, is het vooral verbazingwekkend dat winkeliers – ondernemers – op deze manier durven te reageren op bezwaren van hun klanten. Vermoedelijk zijn (vrijwel) alle winkels in het Stadshart bij de vereniging aangesloten, dus zal iedere bezoeker ook door deze vereniging gehoord willen worden. Een opmerking als “Je kunt kinderen niet overal tegen beschermen. Het leven is niet altijd gezellig, ouders moeten dat maar uitleggen. Dat is opvoeden” hoort daar bepaald niet bij. Dat is tekenend voor een krom gegroeide verhouding tussen winkelier en consument. In Zoetermeer is de klant kennelijk geen koning.

Maar dat is niet verwonderlijk; Nederlanders zijn niet goed in protesteren. Overheids(wan)beleid krijgt alleen bij hoge uitzondering wat volk op de been voor een demonstratie. Boycots horen we wel eens opperen, maar die zijn meestal voorbij op het moment dat de eerste deelnemer merkt dat hij moet omfietsen voor de boodschappen. Waarom accepteren we het dat een ondernemer, iemand die voor zijn brood afhankelijk is van de goodwill van consumenten, ons zo denigrerend toespreekt? Waar zijn de boze ouders met flyers, of met stickers om het clownshoofd op de posters af te plakken? Die staan ongetwijfeld alweer braaf in het Stadshart hun boodschappen te doen; hebben het advies van de winkeliersvereniging ter harte genomen en hebben hun kind maar uitgelegd wat voor naars het leven zoal te bieden heeft. Waarom zou je ze ook nog even kind laten zijn, als onze ondernemers besloten hebben dat dat nergens voor nodig is? Een enkeling mijdt het Stadshart misschien even, maar zolang dat geen gecoördineerde actie is doet het ook geen pijn.

Nederland is geen kapitalistisch land, Nederland is geen vrije markt. Maar we hebben als burgers en consumenten wel nog steeds de macht om de dienst uit te maken. “Money talks”, en bewust kiezen waar je je geld wel en niet besteedt is een bijzonder effectief middel om invloed uit te oefenen. Dat vergt overtuiging en doorzettingsvermogen, want dat betekent soms dat je niet naar de dichtstbijzijnde winkel gaat, of dat je niet bij het beste restaurant gaat eten. Het lijkt een kleine prijs voor je mening en waardigheid, maar slechts weinigen blijken bereid die prijs te betalen. Maar het alternatief is een betuttelende overheid, en als we daar nu eindelijk eens van af willen dan zullen we als burgers zelf onze ruggengraat moeten tonen. De volgende proeve staat alweer voor de deur, en we zullen zien hoeveel van de 80% à 90% van de Nederlanders die Zwarte Piet zwart willen laten, straks toch naar witte of regenboogpieten staan te zwaaien.

About Peter Reedijk

Metalhead - aspiring author. I blog about my philosophies regarding man's social evolution and how we can take charge of our own existence.

Posted on November 1, 2014, in Vrijheid, Vrede, Voorspoed and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: