Monthly Archives: December 2014

New life

New life

Advertisements

Moderniseren is spirituele zelfmoord voor religies

Vrijheid is onafhankelijkheid, en niet alleen ten opzichte van een overheid; er zijn meer instituties met een onevenredige invloed op het publieke leven. Het origineel van dit artikel staat op mijn Engelstalige blog, secular-spiritualism.com.

Religies zijn uit de tijd. Elke theïstische religie heeft moeite om bij te blijven met technologische, wetenschappelijke en sociale ontwikkelingen – of probeert het niet eens. Religie kan niet met de tijd meegaan vanwege haar eigen natuur. Er zijn geen hedendaagse bronnen die gelijkstaan aan de oorspronkelijke bron van een religie, het woord van haar god. Er worden daardoor geen nieuwe documenten gecreëerd waaraan dezelfde waarde gehecht mag worden als de vaak duizenden jaren oude brontekst. Als iemand nu opstaat en verklaart namens god te spreken, dan zouden we hem op zijn woord moeten geloven, en over het algemeen zijn mensen nu veel minder bereid dat te doen dan 2.000 jaar geleden wellicht het geval was.  Read the rest of this entry

Modernizing is spiritual suicide for religions

Religion cannot keep up with the times. There is a good reason why all theist religions struggle to keep up with technological, scientific and social progress (or why most of them don’t even try), and that is because it is in their very nature. A religion keeping up with the times implicitly surrenders its supernatural status, and consequently its own raison d’être. Knowing this it should come as no surprise that religions have been ignoring and attempting to sabotage progress for centuries. For religions, modernizing equals spiritual suicide.

De vrije markt bestaat niet

Het kapitalisme heeft het weer gedaan, volgens het webadres van een Groene Amsterdammer-artikel uit september, over het boek This Changes Everything van Naomi Klein. Het wekt de indruk dat de schrijver zich ervan bewust is dat het kapitalisme een makkelijke zondebok is voor maatschappelijke problemen, maar hij gaat er toch graag in mee dat het “gedereguleerde kapitalisme” ook van klimaatverandering prima de schuld kan krijgen. Het artikel begint met de opmerking dat klimaatverandering een moeilijk onderwerp is, onder andere “omdat er mensen zijn die volhouden dat het ‘niet bestaat’.” Dat klopt, maar wat ik veel liever zou weten is waar Naomi Klein en de Groene dat compleet gedereguleerde kapitalisme hebben gevonden. Geen land ter wereld heeft een echt vrije markt, en als er ooit één geweest is is dat zo lang geleden dat het met geen mogelijkheid nog de oorzaak kan zijn van hedendaagse problematiek. Read the rest of this entry