Moderniseren is spirituele zelfmoord voor religies

Vrijheid is onafhankelijkheid, en niet alleen ten opzichte van een overheid; er zijn meer instituties met een onevenredige invloed op het publieke leven. Het origineel van dit artikel staat op mijn Engelstalige blog, secular-spiritualism.com.

Religies zijn uit de tijd. Elke theïstische religie heeft moeite om bij te blijven met technologische, wetenschappelijke en sociale ontwikkelingen – of probeert het niet eens. Religie kan niet met de tijd meegaan vanwege haar eigen natuur. Er zijn geen hedendaagse bronnen die gelijkstaan aan de oorspronkelijke bron van een religie, het woord van haar god. Er worden daardoor geen nieuwe documenten gecreëerd waaraan dezelfde waarde gehecht mag worden als de vaak duizenden jaren oude brontekst. Als iemand nu opstaat en verklaart namens god te spreken, dan zouden we hem op zijn woord moeten geloven, en over het algemeen zijn mensen nu veel minder bereid dat te doen dan 2.000 jaar geleden wellicht het geval was. 

Alwetende goden hebben bovendien een nadeel: zij zouden al bij het eerste begin van de wereld alle kennis moeten hebben, en zij zouden zelfs moeten voorzien hoe de tijd zich zou ontwikkelen. Elk beetje nieuwe kennis dat wij als mensheid opdoen en niet in de Bijbel (ik neem het Christendom als voorbeeld, omdat ik dat het beste ken) staat, is daarom verdacht. Had god ons niet meteen moeten vertellen dat de aarde een bol is? Wat het potentieel van DNA is? Waar we voldoende schone energie vandaan kunnen halen? Of ten minste dat de Aarde uit meer bestaat dan alleen het Midden Oosten? Elke nieuwe ontdekking doet afbreuk aan de vermeende alwetendheid van de goden, en nieuwe inzichten gaan in een religie dus ook altijd ten koste van de oude. Waarom zou een alwetende god die in het Oude Testament nog zo’n diepgewortelde hekel aan homo’s heeft dat hij complete steden vernietigt, nu van mening zijn veranderd? Waarom zou hij er nu op tegen zijn dat we overspelige vrouwen stenigen? Toch hebben de meeste gelovigen geen probleem om die boze god uit de Bijbel te vereenzelvigen met modernere incarnaties van het Christendom die juist verdraagzaamheid prediken.

Natuurlijk schemert de achtergrond van de schrijvers door in de tekst, maar als aan een religieus boek te zien is dat het eeuwen geleden in een ander gebied geschreven is, dan is dat een bevestiging dat het een menselijk werk is. Het woord van god zou tijdloos en universeel toepasbaar moeten zijn, en zou zich tonen in de vorm van kennis die de schrijvers van een boek niet hadden kunnen hebben. In de bijbel ontbreekt heel basale informatie over onze wereld, terwijl wat er wel in staat precies past bij het toen geldende wereldbeeld. Ofwel god had beter moeten weten, ofwel mensen hebben het woord van god verkeerd geïnterpreteerd, en opgeschreven op een manier die paste bij hun belevingswereld. Maar als dat zo is, dan geldt dat evengoed voor de moraliteit en ethiek; ook die hoeven dan ook niet door god ingegeven te zijn. En dan blijft er van de Bijbel niets over dan een historisch document zonder enige heilige of goddelijke waarde.

Dat nieuwe inzichten ten koste gaan van de oude is des te problematischer, aangezien nieuwe inzichten altijd op menselijke interpretatie gebaseerd zijn. Immers, het oorspronkelijke document is niet gewijzigd (de verschillende kerken hebben door de eeuwen heen meermaals de inhoud van de Bijbel veranderd, maar laten we doen alsof we dat niet weten). Geen mens kan de autoriteit van een god hebben, en geen mens is dus in een positie om namens zijn god te spreken, alleen al omdat het onmogelijk is om objectief vast te stellen wat de wens van die god is. Een religie die niet fundamentalistisch is en zijn heilige schrift dus niet letterlijk interpreteert is niet veel meer dan een verzameling tamelijk willekeurige individuen die ons vragen om te geloven dat wat zij goed en fout vinden universeel toepasbaar is, omdat dat de wens is van een god waarvan we ook maar moeten geloven dat hij bestaat.

Het hart van een theïstische religie is haar heilige schrift (voor de gelovigen die denken dat god dat is: god is het hart van het geloof, maar de mythologie en het morele kader worden bepaald door de heilige schrift). Als je een deel van dat boek loslaat, verliest ook de rest ervan zijn waarde. Als de heilige schrift niet goddelijk en dus toch niet heilig is, dan is de bijbehorende god volledig uitwisselbaar met elke andere goddelijke entiteit, en dan is zijn religie niets meer waard. Je kunt dan niet meer weten wat je god van je verlangt, en hoe de wereld volgens die god eruit zou moeten zien. En daar zit de crux: dat weet ook niemand.

Meegaan met de tijd betekent voor een religie het opgeven van haar bovennatuurlijke status, en daarmee haar eigen bestaansrecht. Het is niet voor niets dat kerken al eeuwenlang wetenschappelijke, technologische en sociale ontwikkelingen negeren en zelfs proberen tegen te houden. De conclusie is echter onvermijdelijk dat dit vooral te maken heeft met het beschermen van het eigen voortbestaan en niet met de wens van goden.

About Peter Reedijk

Metalhead - aspiring author. I blog about my philosophies regarding man's social evolution and how we can take charge of our own existence.

Posted on December 17, 2014, in Vrijheid, Vrede, Voorspoed and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 8 Comments.

 1. God heeft ons verteld dat de aarde een bol is, maar waarom zou hij het moeten vertellen? God heeft in poetische taal de rol van dna beschreven, maar hoe zou hij de complexe werking en potentieelvan het DNA kunnen uitleggen aan een beschaving van 3500 jaar geleden?

  Hoe leg je iets uit over schone energie als men nog niet eens weet wat vuile energie is?

  Wie zegt dat het oorspronkelijke Christendom zoals beschreven staat in het NT overspelige vrouwen en homo’s tolereert?

  Het woord van God d.w.z bijbelse beginselen zijn inderdaad tijdloos en universeel toepasbaar en de raad is nog altijd actueel

 2. 1) De dingen die jij kennelijk uit die poëtische omschrijvingen haalt zijn eeuwenlang anders door de kerk uitgelegd. Dat is het mooie aan poëtische omschrijvingen, en je hebt er dus per saldo niets aan. De uitleg volgt de wetenschap, en het was pas indrukwekkend geweest als het andersom zou zijn. Dat zou voor god een koud kunstje moeten zijn.

  2) Dat is precies mijn punt: “zou zich tonen in de vorm van kennis die de schrijvers van een boek niet hadden kunnen hebben”

  3) De meeste kerken zijn inmiddels wel zo vooruitstrevend; in ieder geval steunen ze niet meer de straffen die in het oude testament worden voorgesteld. En dat blijven 2 heel verschillende gezichten van 1 god.

  4) Waarom lukt het dan alleen binnen het christendom zelf niet om het eens te worden over de beginselen? Van de Westboro Baptist Church tot kerken met en voor transgenders beroepen zich allemaal op hetzelfde boek en dezelfde god.

  Je ontwijkt de overduidelijke observatie dat kerken achterlopen op ontwikkeling, en deze vaak zelfs bewust saboteren. De onwaarheden in het christendom beginnen trouwens al bij de feestdagen: stuk voor stuk heidense feesten, geannexeerd door de kerk om het christendom op te leggen aan veroverde volkeren. Het is uit de bijbel af te leiden dat Jezus, als hij bestaan heeft (en er zijn genoeg studies die dat hoogst twijfelachtig maken), in de zomer geboren is. Kerst is gewoon de oude viering van de winterzonnewende. Het is maar een klein voorbeeld, maar geeft wel aan dat kerk en gelovigen slordig met het woord van god omgaan (er is natuurlijk veel meer: https://futiledemocracy.wordpress.com/2014/02/17/living-by-leviticus/). Als 1% van de christenen alle beginselen van de bijbel volgen is dat al veel; dat is maar goed ook, want dat boek staat vol idioterie, maar dat maakt het zoals gezegd onmogelijk om vol te houden dat het het woord van god is.

 3. Misschien dat het onderstaande je queeste naar een god die je niet informeerde over het bestaan van dna kan helpen een eventuele nieuwe richting te doen inslaan:
  “It is our conjecture that the Masoretic Genesis text at the letter level is a linear unfoldment of a four-dimensional window in our three-dimensional space. It consists of a volumetric (hyper) hologram carried by two reference beams with a phase offset; one carrying the spatial (space-like) 3-D image and the other carrying the temporal (time-like) evolution of the image. The Genesis text letter string is in the same form as DNA – two helices (Fuller’s tetrahelix) intertwined, carrying, strung between them in triplets, structural and evolutional information.”
  Stan Tenen, Meru foundation, Vol. 1, Issue 5.
  Heel interessant is om die website te bekijken.
  Dichter bij huis zou ik je aanraden “De Bijbel Als Schepping” van F. Weinreb te bestuderen.
  Bestudeer de betekenis van Hebreeuwse letters en een wereld gaat voor je open.

 4. Op basis van 1 zinsnede uit mijn betoog veronderstel je dat het mijn queeste is om een god te vinden die ons vertelt over het bestaan van DNA. Dat is zeer zeker niet zo. Als ik al een “queeste” heb in deze context, dan is het om te zorgen dat het publieke leven in geen enkel opzicht nog wordt beïnvloed door filosofieën uit niet betrouwbare en niet te verifiëren bronnen die ook nog eens inconsistent worden geïnterpreteerd en toegepast.

  Ik kan maar weinig vinden over de status en betrouwbaarheid van meneer Stan Tenen. Als het klopt wat je schrijft dan is dat erg interessant, maar nog geen definitief bewijs voor de waarheid van het christendom. Zo is er ook Zecharia Sitchin, die stelde dat Genesis afgeleid is van oudere Sumerische geschriften. Als het klopt wat hij schrijft is dat ook interessant, maar nog geen definitief bewijs dat mensen gecreëerd zijn door een buitenaardse beschaving. Hoe dan ook zie ik in geen van beide een geschikte bron voor moraliteit of andere levenslessen.

 5. Je besluit je antwoord op de eerste briefschrijver met o.m. de weinig filosofische uitspraak van: “… dat boek staat vol idioterie …”. Dit deed mij vermoeden dat je waarschijnlijk niet op de hoogte bent van de betekenis van de Hebreeuwse taal. De duizenden jaren oude tekst is met een bijna bovenmenselijke nauwkeurigheid aan ons overgeleverd. Dat moet ook want elke letter en woord heeft een getal. In ons taalgebruik klinkt nog een echo door van dat “weten”. Want wij vertellen een verhaal. Het woord tellen zit daarin, alhoewel het geen betekenis meer heeft voor ons. Onnodig te zeggen dat daardoor extra informatie uit de Hebreeuwse tekst te halen is. Hier is zoveel over te schrijven, maar ik heb maar een klein stukje aangehaald van een schrijver. Het had net zo goed een ander kunnen zijn, maar daar had je waarschijnlijk exact hetzelfde op gereageerd. Ik begrijp niet je opmerking dat het geen bewijs is voor de waarheid van het christendom. Daar had ik het niet over. Overigens de enige bewijzen in het leven zijn dat je bestaat en dood gaat. De rest zijn aannames.
  Voldoen trouwens jouw artikelen aan de hoge standaard die je anderen aanmeet wat betreft moraliteit, status van betrouwbaarheid en levenslessen?
  Helaas is dat niet het geval.
  Als voorbeeld haal ik de illustratie aan met de tekst “Every single action of god in the bible, the quran and the torah took place in that little circle”. Te zien is een wereldkaart met inderdaad een klein cirkeltje die een klein gedeelte van het midden oosten beslaat. Ik neem aan dat je achter deze illustratie staat.
  Je zou ook kunnen zeggen dat je iemand vraagt: “geloof je in god?” en als antwoord zou je kunnen krijgen: “Eigenlijk niet, maar ik geloof dat er wel “iets” moet zijn. Dat “iets” is dan dat kleine cirkeltje. Makkelijk mee om te gaan; het is maar klein. Het moet niet groter worden want dan komen er meer vragen waar men misschien onrustig van wordt. Want zelfs dat kleine cirkeltje roept al vragen op van “Wat moet ik mijn kind leren over religie?”
  Je zou dat kleine stukje eventueel makkelijk kunnen uitvlakken; dan ben je van alles af en kan je de tijd aan misschien nuttiger dingen besteden.
  De bedenker van die kaart heeft waarschijnlijk een paar keer van de torah gehoord en aangenomen dat het een boek is. De torah zijn vijf aan Mozes toegeschreven boeken die gewoon in de bijbel staan. Het is geen apart boek. De god van de bijbel en de maangod Allah in de quran zijn waarschijnlijk aan elkaar gelijk gesteld, want anders had men de cirkel door moeten trekken naar Medina en Mekka.
  Overigens ook de Roomse kerk, de PKN-kerken verkondigen dat we met eenzelfde god te maken hebben. Dit is een fatale vergissing die grote – nu al zichtbare – gevolgen zullen hebben voor de samenleving. Zelfs een oppervlakkige lezing van de quran en de bijbel laat zien dat we met twee verschillende goden te maken hebben.
  Een belangrijk moment in de bijbelse geschiedenis is Abraham die vanuit Ur kwam en de stamvader is geworden van de hebreeen. Maar Ur staat ook buiten de cirkel.
  Ik zou nog meer “actions” van god kunnen noemen die ver buiten de cirkel vallen maar ik laat het hierbij.
  Kijken we naar vandaag dan zien we een wereldwijde invloed van het jodendom en christendom en de opleving van de islam.
  De levensles van deze kaart is een ridiculisering van de werkelijkheid met volstrekt zinloze en onjuiste informatie.

 6. Wat is dan wel het punt dat je wilt maken? Je biedt veel losse stukjes informatie in reactie op een artikel, maar blijkbaar gaat het niet over het onderwerp van het artikel…

  De genoemde afbeelding dient als illustratie voor een gemaakt punt; dat is niet hetzelfde als een boek of theorie aanhalen om een punt te onderbouwen en vereist m.i. inderdaad niet een even scrutineuze benadering. Ook al zijn er een paar acties van god te vinden die toch buiten de cirkel plaatsvinden dan doet dat weinig af aan het beeld dat de god van het christendom zich wel erg sterk richt op een heel beperkt stukje aarde. Dat de genoemde religies nu wereldwijd invloed hebben verandert niets aan de oorspronkelijke tekst, en maakt niet dat god zich in de bijbel ineens ook druk bezighield met de oorspronkelijke stammen van bijvoorbeeld de Amerika’s of Australië.

  “Idioterie” is een woord dat ik weliswaar in mijn blogs niet snel zou gebruiken, maar in een reactie heb ik daar minder moeite mee. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden ter illustratie, maar een nieuwe favoriet is wel dat god 42 jongens doodt omdat ze Elisa voor kaalkop uitmaakten. Als ik dat geen idioterie mag noemen moet ik de definitie van dat woord wel heel erg gaan oprekken.

 7. Ter afsluiting: Mijn punt was – ik had het toch duidelijk verwoord – dat er informatie besloten ligt in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst waardoor een uiterlijk verhaal een andere betekenis krijgt.
  “Geen enkele taal ter wereld bevat “op zichzelf” de waarheid en de werkelijkheid. Wel is het mogelijk om in allerlei talen de waarheid en werkelijkheid te verwoorden. Maar alleen de Hebreeuwse taal is in haar lettertekens en combinaties van lettertekens (woorden dus) dusdanig gevormd, dat zij zelf het wezen van de dingen onthult.”
  Symboliek van het Hebreeuws. Liliane Warris. blz. 11.
  Zoals je misschien weet uit de uitgebreide “Bijbelcode” literatuur, laat men ook computerprogramma’s op de Hebreeuwse tekst los om informatie op te diepen. Alhoewel ik zelf ook wel eens zo’n programma gebruikt, ben ik er eigenlijk niet zo voor.
  Maar kortom: uit een idiote uiterlijke tekst kan een andere betekenis ontsloten worden.
  Maar ik denk dat je hierop zou kunnen antwoorden dat het wel interessant is maar niet overtuigend en dat het niets bewijst.
  Ik vraag me trouwens af waarom je niet al je energie steekt in het ontwikkelen van je seculiere spiritualiteit en laat god en alle andere goden en die vreselijke verhalen van de bijbel lekker links liggen.
  Want mooier kan het eigenlijk niet wanneer je ergens schrijft: Spiritual awareness can enrich our lives, and it can be a beacon in coming to terms with all the uncertainties of our existence.

 8. Wat je schreef was me wel duidelijk, maar ik had (en heb) het idee dat er een diepere bedoeling achter zat. Maar misschien is dat niet zo, en ik wil dit dan ook best ter kennisgeving van je aannemen.

  Uiteraard ga ik hier in de toekomst verder met het vormgeven van mijn eigen filosofie, maar wie naar verandering streeft ontkomt er helaas niet aan om zijn pijlen af en toe te richten op de heersende paradigma’s. Alleen filosoferen over secularisme in een verre van seculiere wereld is een louter theoretische exercitie en dat vind ik niet zinvol.

  Dank voor je reacties!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: