Monthly Archives: January 2015

Freedom is inevitable

Violence and coercion are signs of weakness, needed only by those who know that their arguments are not good enough to speak for themselves. Whether it applies to a government running the lives of its people, one nation interfering in the business of another or individuals trying to gain control over others, the use of force is never a good idea. However, it is also impossible to avoid using force when trying to run people’s lives. The answer is not, as we are conditioned to think, that we try to run people’s lives better, it is to not try to run people’s lives at all.

Advertisements

Vrede en vrijheid

Morele implicaties van non-interventionisme

De islamitische terreurdreiging jegens het westen wordt in het maatschappelijk debat op uiteenlopende wijzen verklaard, waarbij twee tegenovergestelde standpunten het meest prominent vertegenwoordigd zijn. Het eerste kampt stelt dat de radicale islam zo weinig op heeft met onze vrijheden dat een cartoon eenvoudigweg genoeg is om dodelijk geweld uit te lokken; volgens het tweede is dit de terugslag van de westerse inmenging in Islamitische landen. Waar het conflict precies begonnen is, is onmogelijk nog te achterhalen, want het wederzijdse geweld is nu slechts nog een symptoom van een dieper liggend probleem dat ouder is dan wijzelf. En terwijl de wereld zich bezighoudt met een zinloze discussie over wie gelijk heeft en wie niet zinken we met z’n allen steeds verder weg in het drijfzand van wantrouwen en agressie. Het publieke debat over dit onderwerp gooit continu meer olie op het vuur en draagt al lang niet meer bij aan het vinden van een oplossing. Sterker: het vingerwijzen over en weer staat het vinden van een oplossing alleen maar in de weg. Read the rest of this entry

Charlie Hebdo

charlie hebdo